Đường Về Xứ Phật: Tập Một

8 April 2017 | Trưởng Lão Thích Thông Lạc: Đường Về Xứ Phật – Tập Một

Chương 1: Người cư sĩ đến với đạo Phật trước tiên cần thông hiểu
Phật giáo không phải tâm lý học, không phải cảnh giới siêu hình (Cực Lạc), khong phải bản thể của vạn hữu, cũng không phải linh thiêng siêu phàm nhập thánh mà chính là cuộc sống bình thường như mọi người đang sống, nhưng họ đã lìa xa lòng ham muốn và các ác pháp.

Đức Phật dạy niệm Phật là sống như Phật, chứ không phải niệm danh hiệu Phật; niệm Pháp là sống đúng như pháp, tu tập đúng như pháp chứ không phải tụng kinh; niệm Tăng là sống hòa hợp như chúng Tăng, không chống trái nhau, chứ không phải trai tăng cúng dàng lạy lễ các vị Tăng để cầu phước báu; niệm Giới là soogn đúng Phạm hạnh, không hề vi phạm giới luật và không phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, chứ không phải hằng tháng vào ngày 30 và ngày rằm cùng nhau tụng giới.

Người mới tu, như các cư sĩ bước chân vào Đạo, đức Phật đã dạy bài học tu tập tự lực đầu tiên là phải dứt bỏ sáu nghề nghiệp ác, đang sanh sống hàng ngày, nghĩa là chúng ta muốn theo đạo Phật tu hành thì phải đổi nghề ác làm nghề thiện.

Chương 2: Người cư sĩ có sáu nghề không nên làm

1. Không làm nghề săn bắn
2. không làm nghề chài lưới
3. Không làm nghề buôn bán thịt sống
4. Không làm nghề buôn bán thịt chín
5. Không làm nghề sản xuất và buôn bán rượu
6. Không làm nghề buôn bán người

Giải thoát trong Đạo Phật
Sống trong cảnh cơm ăn áo mặc đầy đủ, không giàu sang danh vọng to nhưng tâm hồn thanh thản biết đủ, an nhàn, ít muốn, thảnh thơi an lạc. Biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước mọi cảnh, mọi người. Tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, khen chê, sợ hãi, lo toan v.v.. đều không làm động tâm.

Tu hành của đạo Phật tức là sống. Sống thiện là giải thoát. Sống ác là đau khổ.

Người cư sĩ theo đạo Phật chỉ giải quyết được cuộc sống bằng Thiện pháp và không thể thực hiện được sự làm chủ sống chết bằng Thiền định.

Muốn vượt thoát cuộc sống thế gian để trở thành người tu sĩ chân chánh của Phật Giáo; để trở thành bậc Thánh nhân; bậc chân nhân; bậc A La Hán thì phải gan dạ đoạn đứt, dứt bỏ từ giã, xa lìa viễn ly tất cả các pháp thế gian:

1- Xa lìa, từ bỏ, không trang điểm làm cho thân thể đẹp và sang.
2- Xa lìa, từ bỏ của cải, tài sản vật chất thế gian.
3- Xa lìa, đoạn đứt tình cảm cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thân bằng, quyến thuộc..

Muốn dứt bỏ được ba trường hợp này, phải trách pháp dùng pháp hướng Như Lý Tác Ý hàng ngày phải đặt niệm trước mặt quán xét suy tư:

1- “Thân này bất tịnh hôi thúi có gì sang đẹp mà trang điểm hãy từ bỏ viễn ly không làm đẹp nữa. Thân này vô thường là ổ bệnh tật, là khổ đau, là không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta.”
2- “Của cải, tài sản, vàng bạc, châu báu là những thứ làm ta đau khổ nhiều nhất, tai họa cũng từ đó sanh ra, ta hãy xả bỏ, tránh xa, từ khước, viễn ly như xa lìa loài rắn độc.”
3- “Cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thân bằng, quyến thuộc, bạn bè, đều do duyên nhân quả nợ vay, vay nợ với nhau, chớ đâu có gì mà phải thương nhớ, phải ghét giận, phải khổ đau, phải mong ngóng, ta hãy xả bỏ và đoạn dứt hết.”

Tuệ tri quán vô lậu tức là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu này được thực hiện trên thân quán thân tu về nhân tướng (Tứ Niệm Xứ) để khắc phục tham ưu tức là ly dục ly ác pháp.

Cách thức tu tập định này có ba cách:

  1. Ngồi kiết già thẳng lưng đặt niệm thân trước mặt quán xét tư duy, thấu suốt lý duyên khởi, lý duyên sanh, lý vô thường, khổ, không và vô ngã, lý bất tịnh, xấu xí, bẩn thỉu, hôi thúi, uế trược v.v.. Khi quán xét thân xong, ngồi đặt niệm thọ, tâm và các pháp trước mặt cũng quán xét như vậy.
  2. Ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm thân trước mặt, quán xét tư duy về Nhân Quản, về Bốn Đại Duyên Hợp và Thập Nhị Nhân Duyên. Khi quán xét tư duy thân xong rồi đặt niệm thọ, tâm và các pháp cũng quán xét như vậy.
  3. Khi đang tu Định Chánh Niệm Tỉnh Giác bỗng có một niệm khác xen vào ta nên lấy niệm đó đặt trước mặt quán xét tư duy, tu Định Vô Lậu liền, để xả bỏ niệm ấy cho rốt ráo, không còn tới lui, chớ không được buông ngang vì buông ngang niệm ấy sẽ sanh trở lại khiến cho tâm thất niệm.

 

Advertisements

2 comments

  1. […] 01- Đường Về Xứ Phật – Tập 01: Download (tải về) 02- Đường Về Xứ Phật – Tập 02: Download (tải về) 03- Đường Về Xứ Phật – Tập 03: Download (tải về) 04- Đường Về Xứ Phật – Tập 04: Download (tải về) 05- Đường Về Xứ Phật – Tập 05: Download (tải về) 06- Đường Về Xứ Phật – Tập 06: Download (tải về) 07- Đường Về Xứ Phật – Tập 07: Download (tải về) 08- Đường Về Xứ Phật – Tập 08: Download (tải về) 09- Đường Về Xứ Phật – Tập 09: Download (tải về) 10- Đường Về Xứ Phật – Tập 10: Download (tải về) […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s