The Men Who Built America

25 February 2018 | An inspired and illuminated  docudrama.

* Faithful in G-d
* Thượng tôn pháp luật, trước tiên và trên hết là tuân thủ thực hành 10 Điều răn
* Độc quyền theo cách có thể để tham gia đội ngũ dẫn dắt ngành công nghiệp
* Tìm thấy cơ hội trong các ngành tạo ra thay đổi tiến bộ cho xã hội; sở hữu tài chính để tái cấu trúc các doanh nghiệp suy yếu trong những ngành này; tạo độc quyền bằng năng lực thương lượng và dàn xếp các xung đột, xóa bỏ cạnh tranh bằng công cụ M&A tài chính
* Đổi mới sáng tạo không dừng; Nắm bắt đúng công nghệ lõi
* Tổ chức sản xuất với quy mô đủ lớn để hạ giá thành và chi phối nguồn cung
* Tạo dựng tài sản to lớn để cống hiến và đóng góp xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

3 comments

  1. […] Bồi dưỡng ý thức về tiền bạc. Tiền tiêu vặt cho trẻ không phải hôm nào cũng có mà dựa vào mức độ và khối lượng công việc trẻ làm. Những người Do Thái giàu có phần lớn đều được giáo dục về tiền bạc và biết cách kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ. Câu chuyện điển hình của Vua dầu mỏ Rockefeller. […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s