Can Business Founders Work More Than 24 Hours Per Day?

12 March 2018 | This should be started with big thanks to friends those spent their time on responding to the survey question “Can business founders work more than 24 hours per day?” in the period from 28th February to 2nd March, 2018. This survey comes from the curiosity about how people perceive the physical limit of 24 hours in a day. There is no correct answer to the question. Every respondent – who says “No” and who says “Yes” – has reasonable and appropriate explanation for his/her vote.

To those who say “No.” Congratulation. You have solid logical thinking.

To those who say “Yes.” Congratulation. You have ability to think non-logically. Because the “Yes” respondents think non-logically, the survey result is impossible to explain the reasoning behind their votes. The following is to give a reason why my vote is “Yes.”

Survey Result

The survey gets 104 votes. Result varies by the time as follows.

 • When there are 67 votes: Yes – 54%; No – 46%.
 • When there are 75 votes: Yes – 49%; No – 51%
 • When there are 104 votes. Yes – 45%; No – 55%

 

Context

The survey question has arisen from many times participating in the following conversation – as questioner or answerer or observer.

 • Q: Are you confident that you will complete all these works?
 • A: Yes, I am confident that I will complete them all.
 • Q: But that means you will need to work more than 24 hours per day???!!!
 • A: I still complete the works.

These works are not always completed. Just the number of times where the last answer becomes true is large.

Work more than 24 hours per day: Productivity and Innovation

When facing a huge load of work, the calculation “productivity multiplies working time” is quickly popped up. While the available working time has an absolute physical limit of 24 hours in one day, it is hard to define the maximal productivity. The limit of productivity varies in personal perceptions. One can easily accept a limit of productivity which equals to her/her maximal productivity or the maximum s/he observes or totally believes in.

Convincing people to believe in an exceptional productivity is challenging, especially when they have not witnessed it yet. Nevertheless, being unproven does not mean things cannot happen. An exceptional productivity appears in the two following situations, at least.

(1) Exceptional productivity as a result of being skillful. There are many situations where one can observe this. A 10-fast-finger typist is able to type much more documents than one who uses just the left and the right index fingers. A rich-experience worker is able to produce much more outputs than a newbie. Thus, what a skillful person accomplishes in one day can be equivalent to the outputs of many working days of others.

Another skill that business founders are often good at is multi-tasking, and even dealing with several issues at the same time. Managing a business operation is what people often claim that “You have worked all day then there are still so many things unaccomplished.” In light of this, how to explain the fact that many founders are simultaneously managing portfolio businesses – for example, ten companies at the same time? Moreover, many of these founders are also playing the roles of mother and wife. Ability to highly focus on solving an issue then quickly switch to another is prerequisite to those founders. Here, the practice of mediation is so helpful that the founders are able to refresh their minds and just need very short break to be ready again.

(2) Serendipity of innovation. After witnessing a huge load of work is finished, it is not difficult to admire the contribution of science and technology advances and innovations.  The key is to see the finish first. OK, then consider this: While it takes days for many people to manually solve a mathematical problem, a personal computer can solve it in hours, even minutes. Innovations include not only new products and services but also new ways of solving existing problems. Innovation may create serendipity, but innovation process is not serendipitous. Innovation is a discipline process.

It is possible to improve innovation capacity by learning innovation methods and practicing innovation disciplines. These methods and disciplines are available and well developed by management and psychology experts. Risk-tolerance and failure-fearless are common conditions for applying those. And Albert Einstein says “Problems cannot be solved with the same mindset that created them.”

*******
Xin bắt đầu bằng lời cám ơn tới các chị, các anh và các bạn đã dành thời gian cho ý kiến và trao đổi với câu hỏi “Nhà sáng lập khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể làm việc nhiều hơn 24 giờ mỗi ngày?” trong thời gian từ 28-02 tới ngày 02-03-2018. Đây là câu hỏi khảo sát với sự tò mò về quan niệm của mỗi người với giới hạn vật lý 24h mỗi ngày. Không có một lý giải đúng nhất cho câu trả lời “” hoặc “Không.” Mỗi người trả lời đều có giải thích đúng đắn cho lựa chọn của mình.

Với những người có câu trả lời “Không.” Xin chúc mừng: Các bạn có suy nghĩ lô-gic chặt chẽ và vững vàng.

Với những người có câu trả lời “Có.” Xin chúc mừng: Các bạn có suy nghĩ phi lô-gic. Bởi những người trả lời “Có” suy nghĩ phi lô-gic nên không thể trình bày vì sao mọi người lại đưa ra lựa chọn như vậy. Phần tiếp theo chỉ trình bày vì sao tôi chọn “Có.”

Thống kê kết quả bình chọn

104 người đã tham gia bình chọn. Diễn biến kết quả bình chọn theo thời gian có dịch chuyển như sau.

 • Thời điểm có 67 lượt bình chọn: Có: 54%; Không: 46%.
 • Thời điểm có 75 lượt bình chọn: Có: 49%; Không: 51%
 • Thời điểm có 104 lượt bình chọn: Có: 45%; Không: 55%

Bối cảnh đặt câu hỏi

Câu hỏi bình chọn được đặt ra sau rất nhiều lần góp mặt trong đoạn hội thoại dưới đây – ở cả vị trí người hỏi, người trả lời và người quan sát.

 • Hỏi: Bạn có tự tin sẽ hoàn thành hết khối lương công việc này không?
 • Trả lời: Vâng. Tôi tự tin sẽ hoàn thành.
 • Hỏi: Nhưng như thế có nghĩa bạn sẽ phải việc trên 24h tiếng mỗi ngày???!!!
 • Trả lời: Tôi vẫn sẽ hoàn thành.

Không phải lúc nào công việc cũng hoàn thành. Nhưng số lần câu trả lời cuối cùng trở thành hiện thực là rất nhiều.

Làm việc nhiều hơn 24h mỗi ngày: Hiệu suất và Đổi mới Sáng tạo

Khi đối diện khối lượng công việc to lớn, phép tính hiệu suất * thời gian rất nhanh được đặt ra. Trong khi lượng thời gian sẵn sàng để làm việc có một giới hạn vật lý hiển nhiên – 24 giờ đồng hồ cho mỗi ngày – thì hiệu suất là biến số khó xác định và phụ thuộc nhiều hơn vào quan niệm cá nhân. Sẽ dễ dàng để một người chấp nhận mức hiệu suất làm việc cao nhất được tính bằng hiệu suất tối đa của chính họ hoặc mức tối đa mà họ đã được chứng kiến hay tuyệt đối tin tưởng.

Thuyết phục một người tin vào một hiệu suất vượt trội, điều mà họ chưa từng có cơ hội kiểm chứng là thách thức to lớn. Tuy vậy, một việc chưa được kiểm chứng không có nghĩa việc đó không thể xảy ra. Một mức hiệu suất vượt trội có khả năng xuất hiện trong ít nhất hai tình huống sau.

Hiệu suất vượt trội nhờ kỹ năng điêu luyện. Không khó nhận diện tình huống này trong thực tế.  Một người có khả năng gõ 10 ngón trên bàn phím sẽ soạn thảo được lượng văn bản nhiều hơn người gõ kiểu “mổ cò.” Một người thợ lành nghề kết thúc ca làm việc với số sản phẩm nhiều hơn người mới vào làm còn non tay nghề. Và như thế, khi nhìn vào khối lượng công việc hoàn thành trong ngày của một cá nhân có lúc sẽ thấy kết quả này tương đương với nhiều ngày làm việc của người khác.

Một kỹ năng khác mà những nhà sáng lập kinh doanh thường sở hữu và sử dụng thành thục là làm nhiều việc cùng lúc. Điều hành một cỗ máy kinh doanh là công việc được nhiều người thừa nhận “có làm cả ngày cũng không hết việc.” Vậy lý giải thế nào với những người cùng lúc lãnh đạo và điều hành cả chục công ty? Hơn thế, không ít người ở vị trí lãnh đạo và điều hành đó còn kiêm luôn cả công việc của người mẹ, người vợ. Khả năng tập trung xử lý dứt điểm một công việc rồi mau chóng chuyển sang công việc mới trong trường hợp này là điều kiện tiên quyết. Thực hành thiền khi này đặc biệt hữu ích với công dụng làm tươi mới lại tâm trí trong một nhịp nghỉ ngắn. (Xem thêm Thân Hành Niệm & Quán Niệm Hơi Thở.)

Kết quả bất ngờ từ đổi mới sáng tạo. Sau khi chứng kiến khối lượng công việc to lớn được hoàn thành thì không khó thừa nhận những đóng góp của ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới sáng tạo. Phải mất nhiều ngày và nhiều người bằng phương pháp thủ công để tìm ra lời giải cho bài toán mà máy tính cá nhân có thể giải quyết trong khoảng thời gian tính bằng giờ hay phút. Đổi mới sáng tạo không chỉ bao gồm sản phẩm và dịch vụ mới mà còn cả những cách thức mới trong xử lý và giải quyết vấn đề cũ. Kết quả từ đối mới sáng tạo có thể xuất hiện bất ngờ nhưng đổi mới sáng tạo là một quá trình lao động kỷ luật.

Năng lực đổi mới sáng tạo có thể học tập và rèn luyện để cải thiện theo thời gian. Có nhiều phương pháp rèn luyện và thực hành đổi mới sáng tạo đã được phát triển trong khoa học quản trị và tâm lý. Chấp nhận rủi ro, không ngại thất bại, suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống là điều kiện chung ở những phương pháp này. Và Albert Einstein đã phát biểu “Problems cannot be solved with the same mindset that created them.”

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s