Homo Deus: Ba Dự Án Của Nhân Loại Trong Thế Kỷ 21

12 August 2018 | Harari – trong Homo Deus – trình bày ba dự án to lớn của nhân loại trong thế kỷ 21.

Ba dự án của nhân loại trong thế kỷ 21
Dự án #1 của nhân loại: sự bất tử
Với tư duy phá bỏ các quy tắc truyền thống, Harari mãnh mẽ gạt bỏ sự hiện diện của G-d, không màng tới các vị thần. Cái Chết – biểu tượng to lớn nhất cho sự tồn tại G-d được xem như vấn đề trục trặc kỹ thuật với cơ thể người. Và như thế, con người hoàn toàn có năng lực sửa chữa trục trặc này. Nói cách khác, con người với tiến bộ của khoa học sẽ có khả năng không chết – bất tử và khỏe mạnh chứ không chỉ là kéo dài tuổi thọ.

Dự án #2 của nhân loại: hạnh phúc
Hạnh phúc được quy định bởi cảm giác sung sướng hay đau khổ bên trong mỗi người, không khi nào do hoàn cảnh bên ngoài. Đây có lẽ là lý do mà Đạo Phật thu hút rất nhiều người gia nhập. Đạo Phật hướng dẫn con người đi theo con đường giải thoát khỏi các đau khổ từ bên trong mỗi người.

Epicurus phát biểu:
– Đừng làm hỏng những gì bạn có bằng thèm muốn những gì bạn không có; hãy nhớ rằng những gì bạn có bây giờ, đã từng là một trong số những điều bạn đã hy vọng có được.

– Nếu muốn làm cho một người hạnh phúc, đừng thêm vào giàu có của người ấy, hãy lấy bớt đi ham muốn của người ấy.

– Không thể sống một đời sống thích thú vừa ý mà không sống một cách khôn ngoan, lành mạnh và công chính. Và không thể sống một cách khôn ngoan, lành mạnh và công chính mà không sống một đời sống thích thú và vừa ý.

Còn theo Harari: Trong tất cả các phương tiện để bảo đảm hạnh phúc suốt cuộc đời, cho đến nay quan trọng nhất là có được những người bạn thực sựRobert Waldinger chắc chắn hoàn toàn đồng ý về điều này.

Dự án #3 của nhân loại: nâng cấp homo sapien thành homo deus
Dự án thứ ba này hấp thụ và bao gồm cả hai dự án đầu tiên, và được chúng cung cấp nhiên liệu. Chúng ta muốn khả năng tái kỹ sư, nghĩa là vẽ-dựng lại cơ thể và não thức của chúng ta, trước nhất là để thoát khỏi tuổi già, cái chết và đau khổ, nhưng khi chúng ta có nó, ai có thể biết chúng ta có thể làm những gì khác với khả năng như vậy? Vì vậy, chúng ta cũng có thể nghĩ về agenda mới của con người như thực sự chỉ gồm có một dự án (với nhiều chi nhánh): đạt được tính thần thánh, tính-gót.

Lịch sử phát triển của nhân loại đã chứng kiến nhiều lần sự phát triển của khoa học giải mã các thần thánh và hiện tượng siêu nhiên.

Trong việc theo đuổi sức khỏe, hạnh phúc và quyền lực, con người sẽ dần dần thay đổi đặc trưng đầu tiên của họ và sau đó những đặc trưng khác, và rồi những đặc trưng khác nữa, cho đến khi họ sẽ thôi không còn là con người.

One comment

  1. […] Ba dự án của nhân loại trong thế kỷ 21 Dự án #1 của nhân loại: sự bất tử Với tư duy phá bỏ các quy tắc truyền thống, Harari mãnh mẽ gạt bỏ sự hiện diện của G-d, không màng tới các vị thần. Cái Chết – biểu tượng to lớn nhất cho sự tồn tại G-d được xem như vấn đề trục trặc kỹ thuật với cơ thể người. Và như thế, con người hoàn toàn có năng lực sửa chữa trục trặc này. Nói cách khác, con người với tiến bộ của khoa học sẽ có khả năng không chết – bất tử và khỏe mạnh chứ không chỉ là kéo dài tuổi thọ. […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s