Homo Deus: Linh Hồn Có Hay Không?

12 August 2018 | Harari nêu quan điểm không tồn tại linh hồn. Lý do nền tảng cho quan điểm này là khoa học cho tới giờ chưa tìm được bằng chứng nào cho sự hiện diện của linh hồn. Lập luận này không vững vàng. Không tìm thấy không có nghĩa không tồn tại. Học thuyết về linh hồn của Michael Newton có thể là phần bổ sung hữu ích.

Bản thân Harari có phần mâu thuẫn khi trình bày “khoa học biết ít về não thức và hữu thức, rất ít đến phải ngạc nhiên.” Kết luận cuối cùng của Harari là: chưa có câu trả lời.

Khả năng hợp tác linh động và trên diện rộng giữa những người xa lạ đã đưa con người tới vị trí làm chủ Trái Đất, thống lĩnh các loài. Năng lực hợp tác chứ không phải linh hồn đã làm điều này. Lý giải này dẫn tới một thực tiễn: loài người thống trị thế giới là bởi loài người có khả năng sáng tạo các câu chuyện tượng tưởng, để rồi sau đó thuyết phục và tự thuyết phục rất đông đảo con người tin tưởng vào câu chuyện tượng tượng hay bịa đặt đó.

One comment

  1. […] Linh hồn có hay không? Harari nêu quan điểm không tồn tại linh hồn. Lý do nền tảng cho quan điểm này là khoa học cho tới giờ chưa tìm được bằng chứng nào cho sự hiện diện của linh hồn. Lập luận này không vững vàng. Không tìm thấy không có nghĩa không tồn tại. Học thuyết về linh hồn của Michael Newton có thể là phần bổ sung hữu ích. […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s