Vietnam Airlines Lotusmiles

19 September 2019 | Notes on Lotusmiles Awards.

 1. Earn Miles
  • Domestic: J, C, D, I, W, Z, U, Y, B, M, S, K, L, Q, B, N, R, T, E
  • International: J, C, D, W, Z, Y, B, M, S, H, K, L, Q, N, R, T
 2. Redeem Miles
  • Account –> Redeem Miles
 3. Membership Benefits
 4. Award Ticket Chart on Vietnam Airlines
 5. Definition of award routes group on Vietnam Airlines

2 comments

 1. VNA airfare class

  Thương gia linh hoạt (J): Là một trong những hạng vé có nhiều sự ưu đãi, nhưng có mức phí cao nhất, thương gia linh hoạt là hạng vé mà khách hàng có thể thay đổi được miễn phí, hay hoàn lại vé ở mức chi phí là 300.000 VND, trừ thời diểm Tết nguyên đán thì phải trả mức phí là 600.000 VND.Đặc biệt được cộng hệ hệ số dặm đó 200/dặm.
  Thương gia tiết kiệm (D): Đối với hạng vé này, dù bạn muốn thay đổi hay hoàn trả vé thì bạn đều tốn 300.000 VND, và có hệ số dặm là 150.

  Thương gia tiêu chuẩn (C): Đứng sau hạng vé thương gia linh hoạt về mức phí trong tất cả các hạng vé của Vietnam airlines, nhưng thương gia tiêu chuẩn cũng có những ưu đãi tương ứng với hạng vé thứ nhất.

  Phổ thông linh hoạt (M, K): Đây là hạng vé mà khách hàng thường xuyên áp dụng trong các chuyến bay. Với hạng vé này thì khách hàng sẽ được thay đổi miễn phí trừ thời điểm Tết nguyên đán thì phải trả mức phí là 600.000 VND. Tuy nhiên, khi muốn hoàn lại vé thì khách hàng cũng nên lưu ý trước ngày khởi hành đầu tiên ghi phí 300.000 VND, và phí 600.000 VND kể từ ngày khởi hành .

  Phổ thông tiêu chuẩn (L, Q): Với hạng vé này thì tùy vào các trường khác nhau mà khi khách hàng thay đổi sẽ bị phát với mức phí là từ 300.000VND đến 600.000 VND, còn khi hoàn lại vé thì cũng được áp dụng tương tự với hạng phổ thông linh hoạt. Tuy nhiên đây cũng là hạng vé mà khách hàng sử dụng khá phổ biến.

  Phổ thông tiết kiệm (N, R, T): Với hạng vé này thì khi thay đổi khách hàng sẽ chịu mức phí là từ 300.000 VND – 600.000 VND, khi muốn hoàn trả lại thì mức phí sẽ là 300.000 VND đối với ngày đầu tiên, 600.000 VND từ ngày khởi hành.

  Siêu tiết kiệm (P): Hạng vé chỉ áp dụng cho những chặng bay đặc biệt và không cho phép việc thay đổi hay hoàn trả lại vé. Tuy nhiên đây lại là hạng vé có mức phí thấp nhất trong tất cả các hạng vé của hãng Vietnam airlines .

  Tiết kiệm đặc biệt (U, E, P): Cũng giống với siêu tiết kiệm thì đây cũng là hạng vé mà khách hàng cũng sẽ không được hoàn lại vé. Tuy nhiên bạn vẫn có thể được thay đổi khi trước ngày khởi hành với mức phí là 600.000 VND, và không được phép đổi khi máy bay đã khởi hành.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s