16 Dấu Hiệu Của Người Thiếu Kiên Trì

24 November 2019 | Kiên trì với niềm tin và kế hoạch thực thi là một nguyên lý dẫn tới thành công được Napoleon Hill chỉ ra. Loại bỏ những dấu hiệu của sự thiếu kiên trì dưới đây là cách để rèn luyện tính kiên trì.

 1. Không nhận ra và xác định rõ ràng những gì mình muốn.
 2. Do dự dù có hay không có lý do. (Thường bao giờ chúng ta cũng có thể đưa ra hàng ngàn lý do biện hộ cho sự do dự.)
 3. Không thích tìm hiểu và học tập để có được kiến thức chuyên môn.
 4. Thiếu cương quyết, do dự khi quyết định mọi việc, có thói quen đẩy trách nhiệm cho người khác thay vì đối mặt với vấn đề (cũng luôn đưa ra nhiều lý do).
 5. Có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì lập kế hoạch chi tiết để xử lý khó khăn.
 6. Tự phụ, thật khó để chữa căn bệnh tự mãn, và gần như không có hi vọng nào cho những người mắc căn bệnh này.
 7. Thờ ơ và bàng quan, sẵn sàng nhượng bộ trong bất cứ vấn đề nào mà không đấu tranh để giải quyết chúng.
 8. Có thói quen khi mắc sai lầm lại đổ tội cho người khác, luôn cho rằng các tình huống bất lợi là tất yếu.
 9. Thiếu đam mê vì không chú ý tới việc lựa chọn những động cơ thúc đẩy hành động.
 10. Sẵn sàng, thậm chí còn vội vã bỏ cuộc ngay khi gặp dấu hiệu thất bại đầu tiên.
 11. Thiếu kế hoạch hành động cụ thể, chi tiết trong khi nhiều trường hợp rất cần có sự phân tích tỉ mỉ.
 12. Không để tâm đến việc thực hiện ý tưởng hay nắm bắt cơ hội.
 13. Chỉ ước mơ mà không sẵn lòng thực hiện.
 14. Có thói quen thỏa hiệp với đói nghèo thay vì hướng đến sự giàu có, thiếu tham vọng sở hữu của cải.
 15. Tìm kiếm tất cả những con đường ngắn nhất để giàu có thật nhanh. Tính cách này thường thể hiện qua thói quen cơ bản hoặc cố gắng tìm kiếm những thương vụ không công bằng.
 16. Sợ bị phê phán và chỉ trích. Thất bại trong việc tạo lập kế hoạch và thực hiện chúng vì sợ ý kiến chỉ trích và hành động ngăn cản của người khác. Đây là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất bởi nó luôn tồn tại trong tiềm thức con người và thậm chí nhiều người còn không biết đến sự tồn tại này của nó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s