10 Điều Kích Thích Tâm Trí

26 November 2019 | Nhận thức của con người thường hay phản ứng với những tác nhân kích thích như sư nhiêt tình, trí tưởng tượng sáng tạo và những mong muốn mãnh liệt. Tâm trí con người hay phản ứng một cách tự nhiên nhất với những nhân tố sau, được Napoleon Hill sắp xếp theo thứ tư tác đông từ mạnh xuống yếu. (Thing & Grow Rich, p.213)

  1. Ham muốn tình dục
  2. Tình yêu
  3. Khát khao danh tiếng, quyền lực, thành đạt về tài chính, tiền bạc
  4. Âm nhạc
  5. Tình bạn thân thiết với người cùng giới hoặc khác giới
  6. Liên minh trí tuệ ưu tú dựa trên sự thân thiết và hòa hợp của hai hoặc nhiều người có sự liên kết về tinh thân hay đời sống hàng ngày
  7. Đồng cam cộng khổ, như trường hợp những người cùng bị ngược đãi
  8. Tự kỷ ám thị
  9. Sợ hãi
  10. Rượu và ma túy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s