7 Cảm Xúc Tích Cực

26 November 2019 | Hành động của con người chịu sự điều khiển của cảm xúc. (Cảm giác thông qua trải nghiệm đã có tao nên cảm xúc.) Những cảm xúc tích cực và tiêu cực không thể cùng lúc tồn tại trong con người. Một trong hai cảm xúc đó phải chế ngự và chiến thắng cảm xúc còn lại. Muốn có thành công, cảm xúc tích cực phải chiến thắng. (Napoleon Hill, Think & Grow Rich, pp. 232-233)

Bảy cảm xúc tích cực chủ yếu cần tao dựng cho bản thân:

 • Mong muốn
 • Niềm tin
 • Tình yêu
 • Tình dục
 • Nhiệt tình
 • Lãng mạn
 • Hy vọng

Bảy cảm xúc tiêu cực cần kiên trì rèn luyện để loại bỏ:

 • Sợ hãi
 • Ghen tị
 • Thù hận
 • Trả thù
 • Tham lam
 • Mê tín
 • Giận dữ

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s