Suối Nguồn Tươi Trẻ

06 April 2019 (Updated 27 December 2019)| Bắt đầu thực hành bài tập Suối Nguồn Tươi Trẻ với lý do căn bản nhất là đơn giản và ít tốn thời gian, không có kỳ vọng gì nhiều. Sau khoảng bảy tháng “buổi tập buổi không” thì tình cờ phát hiện công hiệu và từ đó luyện tập chăm chỉ hơn nhiều. (Những dòng này viết vào 27 tháng 12 năm 2019.)

“Tập luyện ‘Suối Nguồn Tươi Trẻ‘ không chỉ giúp sống khỏe hơn mà còn giúp sống có ý nghĩa hơn.” Lời giới thiệu của tác giả hoàn toàn đang tin cậy bởi đằng một người khỏe mạnh không chỉ bởi tập luyện mà còn cần có tư duy tích cực, tinh thần ham học hỏi và thay đổi tiến bộ, và lòng thành tâm.

  • 05 nghi thức đầu tiên: xem trong clip
  • Nghi thức thứ 6
  • Nghi thức thứ 7: OM

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s