Tương Lai Tâm Trí Nhân Loại: Lý Do Vì Sao Không Nên Sớm Bằng Lòng

14 February 2020 | Một cách tiếp cận được thực hiện vào năm 1972 bởi tiến sĩ Walter Mischel, cũng thuộc Stanford, người đã phân tích một đặc điểm khác ở trẻ em: khả năng trì hoãn sự vui thích.

Ông đã đi tiên phong trong việc sử dụng “thử nghiệm kẹo dẻo – marshmallow test”, nó nghĩa là, trẻ em sẽ thích một viên kẹo dẻo ngay lúc này hơn, hay trông đợi với hai viên kẹo dẻo nếu đợi được thêm hai mươi phút sau đó? Sáu trăm trẻ em, từ bốn đến sáu tuổi, đã tham gia thí nghiệm này. Khi Mischel gặp lại những người tham gia vào năm 1988, ông thấy rằng những người có thể trì hoãn sự hài lòng thì giỏi giang hơn những người không thể.

Năm 1990, một nghiên cứu khác cho thấy mối tương quan trực tiếp giữa những người có thể trì hoãn sự hài lòng và điểm SAT. Và một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2011 chỉ ra rằng đặc điểm này tiếp tục trong suốt cuộc đời của một người. Kết quả của những nghiên cứu này và các nghiên cứu khác đã khiến tất cả tròn xoe mắt. Những đứa trẻ biểu lộ sự hài lòng/ vui thích chậm trễ đạt điểm cao hơn trong hầu hết mọi thước đo thành công trong cuộc sống: công việc lương cao hơn, tỷ lệ nghiện ma túy thấp hơn, điểm kiểm tra cao hơn, trình độ học vấn cao hơn.

Tiến sĩ Richard Davidson, nhà thần kinh học tại Đại học Wisconsin – Madison, kết luận: “Điểm số của bạn ở trường, điểm số của bạn trong SAT, có ít ý nghĩa cho thành công trong cuộc sống hơn khả năng hợp tác, khả năng điều chỉnh cảm xúc của bạn, khả năng trì hoãn sự thỏa mãn/ vui sướng của bạn và khả năng tập trung sự chú ý của bạn. Những kỹ năng đó quan trọng hơn nhiều –tất cả các dữ liệu đều chỉ ra –cho sự thành công trong cuộc sống so với IQ hoặc điểm số của bạn.”

Tiến sĩ Ulrich Kraft ở Fulda, Đức, viết: “Bán cầu não trái chịu trách nhiệm tư duy hội tụ và bán cầu não phải cho tư duy phân kỳ. Phía bên trái kiểm tra các chi tiết và xử lý chúng một cách logic và phân tích nhưng thiếu cảm giác bùng nổ, kết nối trừu tượng. Phía bên phải giàu trí tưởng tượng và trực quan hơn và có xu hướng hoạt động toàn diện, tích hợp các mảnh của một câu đố thông tin vào một tổng thể.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s